• 0

להתקשרות 03-9000-900

מדריך התקנת מתאם לפס דין לספק כוחכאן תמצא הדרכה ל: איך אנו מרכיבים את ספק הכוח במערכת אלקטרונית על ידי שימוש בפס דין.

דגם RS-25-12
סוג מתאם DRP-02
Power sopply din rail 

תמונה 1
מוצג מקום החיבור בין הספק כוח למתאם.

pic1.jpg


תמונה 2
מצמידים את ספק הכוח למתאם בנקודות חיבור הברגים.

pic2.jpg


תמונה 3
מבריגים את הברגים כדי לקבע את המתאם לספק כוח.

pic3.jpg

                                              שים לב לקפיצים במתאם,
                                        בעזרתם מקבעים את המתאם לפס הדין.   


תמונה 4
מרכיבים את ספק הכוח המחובר למתאם על פס הדין (DIN RAIL).

pic4.jpg
 
<!--[if gte mso 9]>
צור קשר