• 0

להתקשרות 03-9000-900

מערכת סולארית חישוב רווחיות


התקשר לאדוויס וקבל אפיון מערכת סולארית המתאימה לך, במאמר זה תמצא תחשיב בסיסי לעלות ורווחיות המערכת הסולארית והשוואה לאפיקי השקעה אחרים.  

מערכת סולארית מהווה השקעה, סולידית ואולי המשתלמת ביותר בארץ כיום.
אם נבחן השקעות אלטרנטיבות נמצא כי השקעה בנדל"ן מניבה בממוצע רווח של 3% עד 7.5%, תוכנית חיסכון 3.8%, מערכת סולארית מניבה כ 10% רווח בממוצע. השקעה במערכת סולארית עולה בערך 1000 ₪ למטר רבוע. אם הקמתי על גג של 100 מטר מערכת בשווי 100 אלף ₪ עם רווח של 10% בשנה אקבל בכל שנה כ 10,000 ₪. בתום 20 שנות חוזה מול חברת החשמל קיבלתי מחברת החשמל סך כולל של 200 אלף ₪. אם הוריד את סכום ההשקעה הראשוני אוותר עם 100 אלף ₪.
מערכות סולאריות מורכבות ממספר מרכיבים אשר על רובם עשר וגם עשרים שנות אחריות. בנוסף להשקעה הראשונית על המערכת קיימת תחזוקה שוטפת עם הוצאות שוליות והוצאות ביטוח חודשיות.
בתחשיב סופי של כל פרמטרים אלו מערכת סולארית ביתית מהווה השקעה שיש לשקול ברצינות רבה ובאפיק זה ככל שגודל המערכת הסולארית עולה כך עולה גם התפוקה, כך שמערכות עסקיות ומסחריות מהוות אפיק השקעה כדאי אף יותר.
צור קשר