• 0

להתקשרות 03-9000-900

לוחות חשמל והנדסת חשמל

תכנון, ייצור והתקנת לוחות חשמל למערכות UPS של חדר שרתים
עוד
כולל לוחות עם מנגנון העברה שקטה ללא הפרעה ולהמשך עבודה של השרתים וציוד התקשורת, בסנכרון מושלם ל UPS.
תכנון סלקטיביות בלוח החשמל לשרידות המתקן ושמירה על המשכיות מקור הזנה לצרכנים.
צור קשר