• 0

להתקשרות 03-9000-900

ניהול פרויקטים ומשימות

מערכת ניהול הפרויקטים ומשימות מאפשרת ניהול יעיל ואפקטיבי של משימות/ פרויקטים בהיבט הכלל ארגוני.

המערכת מציעה:

• הקמת פרויקטים וחלוקת משימות אישיות למקים הפרויקט ולעובדים נוספים רלוונטיים לפרויקט.

• לכל פרויקט ו/או משימה מצוין סטאטוס נוכחי, רמת הדחיפות, תאריך פתיחה ותאריך יעד לביצוע.

• כל עובד בארגון רואה את הפרויקטים והמשימות שלו לביצוע עם תאריכי היעד אשר הוקצו למשימה/פרויקט.

• בדרג המנהלי כל מנהל רואה את הפרויקטים והמשימות שלו ושל העובדים תחתיו כולל התקדמות ביצוע למול יעד.

• נגישות המשימות והפרויקטים למשתמשים לפי בחירה (עובד רואה רק את המשימות שלו בפרויקט או שכולם רואים את המשימות של כולם).

• תזכורות למשימות לביצוע למס' ערוצים: פורטל הארגוני/טלפון נייד כ- sms/ דוא"ל וכדומה.

צור קשר