• 0

להתקשרות 03-9000-900

ספקי כח מעבדתיים

 חברת אדוויס אלקטרוניקה מציעה סדרת ספקי כח מעבדתיים - DF  -
 הסדרה האטרקטיבית מאז המצאת הספק.
 לספקים מודדים דיגיטלים או אנלוגיים להצגת מתח / זרם. 
 הספקים מוגנים בפני עומס יתר וקצר.
 הספקים עובדים כמקור מתח או זרם מיוצבים והם מתאימים למעבדות פיתוח.
 ניתן לחבר מספר יחידות בטור או במקביל.
 הספקים בדגמים בודדים או בדגמים כפולים עם מתח עזר 5V/3A.
 ספקי כח מאת אדוויס אלקטרוניה תואמים את כל תקני התעשיה.

לפרטים נוספים:
אדוויס אלקטרוניקה בע"מ
חיים מלס
טל: 9000915 – 03  
טל כללי: 9000910 - 03
פקס: 9038222 – 03
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

צור קשר