• 0

להתקשרות 03-9000-900

בדיקת מכשיר לתקינות


הוראות בדיקת תקינות למכשירים מגודל 600VA עד 3000VA
בדיקת גיבוי – איכות המצבר/ים
1. וודא שהציוד המחובר לאל פסק במצב שיכול לאפשר "נפילה" במידה ותהיה
    כלומר, אם מדובר במחשב, יש לוודא שהמחשב דולק בלבד ללא תוכנות שרצות ברקע.
2. לצורך בדיקת יכולת גיבוי, יש לנתק את כבל ההזנה מהקיר המחובר לאל פסק למשך    
    דקה לפחות, מייד לאחר הניתוק יישמע צליל מקוטע (משמש כהתראה לניתוק מתח 
    הכניסה למכשיר).
3. במידה והמכשיר לא "נפל" במהלך בדיקת הגיבוי, סביר להניח שהמצבר/ים תקינים ובעת  
    הפסקת חשמל המכשיר ייתן גיבוי.
   כעת ניתן לחבר את המכשיר בחזרה לרשת.
4. במידה וקיים צורך חיוני בזמן גיבוי ארוך יותר יש לבצע את הבדיקה לזמן הגיבוי הרצוי בדקות.
   שים לב – במידה ומותקנת תוכנת הורדה, היא תתחיל לפעול מייד עם ניתוק המכשיר
              מהמתח, אם ברצונך לקיים את הבדיקה ללא התערבות תוכנת ההורדה, יש לנתק
              במקביל גם את כבל התקשורת המחובר למכשיר האל פסק ולהשיבו למקומו 
              לאחר הבדיקה.
בדיקה ויזואלית
יש לבצע בדיקה ויזואלית ולוודא שהמכשיר נקי מלכלוך ואבק, כמו כן יש לוודא שאין בקרבת
 המכשיר חומרים דליקים ודבר לא חוסם את פתחי האיוורור.

הוראות בדיקת תקינות למכשירים מגודל שמעל 3000VA
ככלל, מאחר ומדובר במכשירים שאליהם מחובר ציוד רב ורגיש וכן בשל מתח וזרם גבוהים
ומסוכנים, מאוד מומלץ להזמין טכנאי לצורך ביצוע הבדיקה
שתכלול גם בדיקת גיבוי וגם במידת האפשר בדיקה ומדידה של המצברים (הרבים) שמחוברים
בטור. במסגרת הבדיקה, יש לבצע גם ניקוי אבק וכן בדיקה ויזואלית של קרבי המכשיר.
בכל מקרה אחר אפשר ורצוי להתייעץ עם טכנאי השרות של אדוויס.

מעבדת השרות: 03-9000940
בשעות 8:00 - 17:00, ימים א'- ה'
צור קשר